Oto nasz plan lekcji ...


1a1 b2a2b4 a
4 b5 a3 A3 B3 C
3 D3 F
Astar Plany Lekcji.
www.astar05.pl